Meny

Stöd för fler annonsformulär via TendSign

Vi tar nu tagit nästa steg i arbetet med att fasa över annonseringsfunktionen i TendSign till en ny plattform.

TendSign har nu stöd för följande annonsformulär under tröskelvärdet:

  • Meddelande om request for information (RFI)
  • Meddelande om ersättningsetablering
  • Meddelande om frivillig förhandsinsyn (tillgängligt via menyvalet Annonser/Fristående annonser)
  • Meddelande om tilldelning av kontrakt

För annonsering av meddelande om upphandling, direktupphandling, koncession och inköpsannons (privat sektor) används efter releasen nya versioner av formulären via den nya plattformen.

 

Upphandlare kan nu också välja att göra en efterannons för förenklade- och urvalsupphandlingar samt koncessioner, något som fler och fler av våra kunder efterfrågar.