Meny

Elektronisk upphandling effektiviserar processen för alla inblandade.
Allt fler myndigheter väljer att genomföra sina upphandlingar elektroniskt.

Visma Opic Upphandlingskoll samlar in grundläggande information om upphandlingar från alla upphandlingsystem som myndigheterna använder. Leverantören bevakar sin intressanta upphandlingar i Upphandlingskoll men måste ofta via en länk logga in i det aktuella upphandlingssystemet för att få hela förfrågningsunderlaget.

Det vanligaste upphandlingssystemet i Sverige är Visma TendSign. Ofta vill upphandlarna ha in anbuden direkt i TendSign för att lättare hålla ordning på dem. För att underlätta anbudsgivning har vi skapat en särskild avdelning i systemet som kallas TendSign Anbud. Det är kostnadsfritt i grundversionen men har även har en mer avancerad nivå, TendSign Anbud Plus.

Varför elektroniskt anbud?

Fördelarna med att lämna anbud i ett elektroniskt upphandlingssystem är flera:

 • Det är tydligt vilka frågor som ska besvaras.
 • Systemet reagerar om du missat att svara på något skall-krav.
 • Anbudet kan skickas fram till sista anbudsdagens sista timme.
 • Du går in via internet, och kan jobba varifrån du vill; alla uppgifter finns sparade.
 • Visma TendSign hjälper upphandlaren att öppna och bedöma anbud, vilket gör att du får besked snabbare.
 • Hela upphandlingen hanteras på ett och samma ställe, vilket gör att du som leverantör på ett enklare sätt får koll på processen. Du gör alla steg och kommunicerar med upphandlaren direkt inne i verktyget.

Pluskonto för anbudsgivare

Med TendSign Anbud Pluskonto får du en mängd smarta funktioner, utöver upphandlingsdokumentation och elektronisk kommunikation med den upphandlande enheten:

 • Projektplanera anbuden med aktiviteter och påminnelser.
 • Skapa arbetsgrupper och fördela arbetsuppgifter inom din organisation.
 • Bjuda in gäster, t ex konsulter eller underleverantörer, att vara med i anbudsarbetet.
 • Arbeta effektivare med strukturerade dokument och filtrering.
 • Journalföra viktiga händelser.
 • Få bättre översikt med arkivfunktion.

Beställ Pluskonto >>