Meny

Fiberförening som önskar bredbandsstöd kan använda TendSign

Publicerad 2014-06-09 11:13

Det statliga bredbandsstödet ska uppmuntra införandet av informations- och kommunikationsteknik på landsbygden. 

En fiberförening, dvs ekonomisk förening som önskar bredbandsstöd i form av offentlig medfinansiering, måste köpa sina produkter och tjänster i offentlig upphandling. Detta kan göras i upphandlingsverktyget Visma TendSign.

Läs mer

Senast ändrad 2016-09-21 10:12