Meny

Förändring av TendSign support för leverantörer

Publicerad 2016-09-16 13:23

E-postförfrågningar för leverantörers supportärenden 

I vår strävan att förbättra vår support samt öka säkerheten ser vi över våra rutiner för hur supportpersonal får kommunicera över icke kontrollerad media. Som ett resultat av detta kommer leverantörers supportärenden registreras via e-post. 

Leverantörer som önskar lämna anbud via TendSign initierar numer supportärenden genom att mejla oss på tendsignsupport@visma.com. Vår support återkopplar senare till kunden via telefon eller e-post beroende på ärendets art. Telefonsupporten kvarstår med skillnaden att ärenden initieras via e-post.

Vi ber er att ändra hänvisningar till support i era mallar för förfrågningsunderlag, förslagsvis till följande:

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post: tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00. 

Senast ändrad 2016-09-22 09:37