Meny

Fortifikationsverket nöjda med TendSign Docs

Publicerad 2016-10-11 09:23

TendSign Docs förenklar upphandlingar för Fortifikationsverket

Fortifikationsverket nöjda med TendSign Docs 

Karoline Lindström, upphandlare och systemadministratör på Fortifikationsverket ställde upp som pilotkund för att testa de nya strukturerade dokumenten TendSign Docs.  Hon valde att testa funktionaliteten genom att direkt göra en riktig upphandling. Vi har bett henne utvärdera de nya strukturerade dokumenten i denna kundintervju. 

Karolin lyfter fram fem viktiga förbättringar:

  • Det blivit mycket smidigare att arbeta med dokument för upphandlingar med Docs.
  • Det är enklare att se hur frågor och kriterier är kopplade till varandra.
  • Nu kan man återanvända text i olika dokument på ett smidigt sätt.
  • Användarvänligheten har förbättrats betydligt i Docs vilket gör det mycket enklare för oerfarna användare att använda systemet.
  • Jag behöver nu inte fungera lika mycket som experthjälp längre utan kan lägga mer tid på att granska underlagen ur teknisk synvinkel. 

Läs hela intervjun med Karoline Lindström, upphandlare och systemadministratör på Fortifikationsverket.

Senast ändrad 2016-10-11 10:28