Meny

Nyhetsbrev augusti 2014

Publicerad 2014-08-28 08:10

Betänkanden om upphandlingsdirektiven 

Den Under sommaren publicerades en promemoria från Socialdepartementet (Ds 2014:25) och ett delbetänkande från Genomförandeutredningen (SOU 2014:51).  I promemorian ges förslag på nya lagar som ska genomföra direktiven för klassiska sektorn och försörjningssektorerna. 

Johan Svedberg, chefsjurist på Visma Commerce, sammanfattar läget.

>> Läs mer


Driften av TendSign

TendSign har under senaste året fått en modernare driftsmiljö med bättre lastbalansering som kan hantera flera samtida användare och redundans för att minska sårbarheten om något krånglar. 

– Paradoxalt nog har vi haft driftsproblem under sommaren som härrör just till de nödvändiga förändringar som gjorts för att framtidssäkra systemet, säger Rickard Hansen, ansvarig för produktutveckling på Visma Commerce.

>> Läs mer


Webbinarium – Direktupphandling

Den 4 och 9 september bjuder vi in till ett webbinarium där vi visar hur Visma TendSign Direktupphandling kan hjälpa dig att dokumentera era direktupphandlingar. 

Med hjälp av verktyget kan du bland annat se hur konkurrensen togs tillvara, vilka som tillfrågades, hur många anbud som inkom, vem som antogs och kontraktets uppskattade värde.

>> Läs mer och anmäl dig


Träffa oss på UH24s konferenser

I höst är du välkommen att träffa oss på Upphandling24s konferenser. Våra konsulter och säljare bjuder på smarta tips om vad du ska tänka på när du upphandlar IT och konsulttjänster samt diskuterar de nya EU-direktiven och deras påverkan på framtidens upphandling. 

Vi finns på  Upphandla IT den 16/9, Upphandla konsulter den 17/9 och på Framtidens upphandling den 29/9.

>> Läs mer om UH24s konferenser


Höstens utbildningar i TendSign

Vi påminner om våra populära kundutbildningar som återkommer till Stockholm och Malmö under hösten. 

De vänder sig till såväl den nyanställde som behöver introduktion i Visma TendSign som till den som arbetat en längre tid i systemet och vill utvecklas för att ytterligare effektivisera sitt upphandlingsarbete. 

>> Läs mer


Tips från supporten

Du vet väl om att du har möjlighet att testa och simulera utvärderingsmodeller innan du fastställer förfrågningsunderlagen? 

Vill du själv ändra det nya värdet för direktupphandlingar, som vi lagt in på respektive organisationsinställning i TendSign?

>> Läs mer

Senast ändrad 2016-09-21 10:12

Alla nyheter

Till samlingssidan