Meny

Information om förändring i samband med TendSign Docs uppgradering

Publicerad 2016-03-08 10:23

Inom ett par veckor kommer vi att slå på den nya versionen av strukturerade dokument för några pilotkunder. I samband med detta kommer vi att göra ett antal förändringar av TendSign som påverkar alla Plus- och Pro-användare, även dem som inte börjar med TendSign Docs i detta skede.

  • I processen har tidigare fasen Underlag bestått av fyra steg: Delar och kriterier, Strukturerade dokument, Viktning och Bifogade filer. Nu kommer vi att förenkla så att det endast blir ett steg som kallas Publikt förfrågningsunderlag. På samma sida kan man nu både hantera de strukturerade dokumenten (eller TendSign Docs-dokumenten) och bifogade filer.
  • Nu behöver man heller inte välja hur man vill bygga upp sitt förfrågningsunderlag när man kommer till fasen Underlag och sidan Publikt förfrågningsunderlag. Om man bara vill använda bifogade filer laddar man helt enkelt upp de filer man vill ha och går vidare. Vill man också/istället använda strukturerade dokument skapar man sådana. Det går även bra att hämta ett malldokument.
  • Skillnaderna mellan de tidigare stegen/sidorna Delar och kriterier respektive Viktning har av många användare upplevts som svåra att förstå. Vi har därför slagit ihop dem så att de har blivit en enda sida, som nu kan nås antingen via knappen Delar och kriterier ovanför listan med strukturerade dokumenten på steget Publikt förfrågningsunderlag eller via vänstermenyn (Dokument > Viktat förfrågningsunderlag). 

Det som beskrivs ovan är det vanligaste fallet med en upphandling i ett steg (t.ex. öppet förfarande), men i allt väsentligt fungerar det på samma sätt även i flerstegsupphandlingar, både när man tar fram inbjudan och arbetar med själva förfrågningsunderlaget. 

TendSign Docs

Det nya sammanslagna steget Publikt förfrågningsunderlag, med knappen Delar och kriterier, listan över strukturerade dokument och bifogade dokument – allt på samma sida.

 

Om du inte känner till vad TendSign Docs är kan du läsa om det här!  

 

 

 

 

 

Senast ändrad 2016-03-08 10:14