Meny

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008

Publicerad 2016-02-17 10:23

ISO 9001 är en internationell standard i ISO 9000-serien. Kravstandarden ISO 9001:2008 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart. 

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på sju principer:

  1. Kundfokus
  2. Ledarskap
  3. Medarbetarnas engagemang
  4. Processinriktning
  5. Förbättring
  6. Faktabaserade beslut
  7. Relationshantering

 

- Syftet med denna certifiering är att på ett övergripande sätt se att vi jobbar på ett strukturerat sätt och uppfyller ISO 9001:2008 kraven. Det handlar land annat om att bryta ner affärsplanen för respektive enhet, sätta KPI:er som vi också följer upp och agerar på om vi inte når våra mål. Med detta som grund har vi bra kontroll på att bolaget utvecklas enligt de mål vi har sagt som viktigast i vår kvalitetspolicy, säger Stefan Blomgren, Service Management Director på Visma Commerce.

Senast ändrad 2016-02-17 14:28