Meny

Nya tröskelvärden

Publicerad 2014-02-04 09:24

Tröskelvärdena förändras vartannat år då kronkursen jämförs med eurokursen 24 månader bakåt.
Dessutom ändras ibland även de grundbelopp i euro som återfinns i EU:s direktiv.

Nu är tröskelvärdena som gäller från 1 januari 2014 fastställda.
De ser ut som nedan och beloppen är exklusive moms.

Tröskelvärden 2014

LOU Varor och tjänster
Statliga myndigheter 1169378 SEK (134000 EUR)
Kommun och landsting 1806427 SEK (207000 EUR)
Direktupphandling 270964 SEK (15 % av 1806427)
LUF  
  3612854 SEK (414000 EUR)
Direktupphandling 541928 SEK (15 % av 3612854)

 

LOU

Byggentreprenader
Statliga myndigheter 45256666 SEK (5186000 EUR)
Kommun och landsting 45256666 SEK (5 186 000 EUR)
Direktupphandling 270 964 SEK (15 % av 1 806 427)
LUF  
  45256666 SEK (5 186 000 EUR)
Direktupphandling 541 928 SEK (15 % av 3 612 854)


För frågor, kontakta Visma Commerces chefjurist Johan Svedberg johan.svedberg@visma.com

Läs mer i Upphandling24

Senast ändrad 2014-02-04 09:28

Alla nyheter

Till samlingssidan