Meny

Samordnad varudistribution i Växjö

Publicerad 2014-04-25 11:25

Man har bland annat infört ett nytt e-handelssystem, vilket också låg till grund för att en ny distributionscentral kunde implementeras och samordnad varudistribution kunde införas.

Därmed kunde hela kommunens arbetsflöde och inköpsprocess effektiviseras vilket bidrog till väsentliga besparingar, både i termer av tid och pengar, men även ur miljösynpunkt – en viktig politisk fråga för ”Europas Grönaste stad”. 

De förväntade effekterna av Växjös distributionscentral  

Ekonomi

  • Lägre kostnader genom centraliserade beställningsrutiner via elektronisk handel/beställningssystem

Miljö

  • Kontrollera miljöpåverkan
  • Minimera antalet körda kilometer
  • Färre tunga fordon i stadsmiljön

Säkerhet

  • Arbetsmiljö i samband med lastning och lossning förbättras
  • Säkerheten vid mottagningsplatserna ökar

Näringslivspolitik

  • Anbud från flera (små) leverantörer i samband med upphandling.
  • Leverans till 1 leveransadress istället för ca 400!

Resultat per mars 2014

Effekten av samordnad varudistribution är påtaglig. Växjö kommuns miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp minskade med 57kg till 4 kg CO2 utsläpp. Antal leveranser per vecka sjönk med 82%, från 1900 till 350 leveranser. Minskad mottagningstid genererade tidsbesparingar på 180 timmar per vecka.

Ladda ner Davids fullständiga presentation.
>> E-handel och samordnad varudistribution (.pdf)

Senast ändrad 2014-04-25 11:25