Meny

Tips från support

Publicerad 2014-10-13 14:45

Om en pågående upphandling som annonserats genom TendSign ska kompletteras med ytterligare ett dokument tillhörande förfrågningsunderlaget, använd då steget Bifoga dokument istället för att lägga bilagan i frågor & svarsfunktionen/informationsmeddelande.

Det blir enklare för presumtiva anbudslämnare att ta del av samlat förfrågningsunderlag på ett ställe. 

Gör så här för att komplettera en upphandling genom att bifoga dokument:

  • Gå till upphandlingsprocessen
  • Navigera i processmenyn till fasen Underlag i övre raden och steget Bifoga dokument i undre raden.
  • Klicka på knappen Bifoga dokument och därefter på Ladda upp filer som innehåller den kompletterande informationen.


Ladda upp önskade dokument och avsluta med något av följande alternativ:

  • Publicera direkt: Klicka på Publicera direkt för att tillgängliggöra uppladdade dokument för förfrågningsunderlagshämtarna. 
  • Publicera senare: Klicka på Spara och gå tillbaka. Observera att dokumenten inte tillgängliggörs förrän de aktivt publiceras.

 

Efter att uppladdade dokument är publicerade går ett mail automatiskt ut till samtliga förfrågningsunderlagshämtare.

Senast ändrad 2015-04-22 15:25