Meny

Driften av TendSign

Publicerad 2014-08-26 16:25

Rickard Hansen Visma CommerceFör system som ligger i molnet ställer man betydligt högre krav på tillgänglighet och säkerhet jämfört med ett motsvarande system som är installerat lokalt. TendSign är inget undantag. Vi är väl medvetna hur kritisk detta verktyg är för er verksamhet. Det ska liksom bara fungera och det är vårt uppdrag.  

Ett elektronisk anbudsförfarande där anbud ska lämnas in före 24:00 med rigorösa regler för anbudsöppning har definitivt inget utrymme för systemfel. Ju närmare man kommer anbudsfristen desto mer kritiskt är systemets tillgänglighet. Stressfaktorn hos en leverantör när systemet inte svarar när man ska ladda upp sin svarsbilaga kvart i tolv kan nog mätas på Richterskalan. Irritationen hos en upphandlare som måste göra om upphandlingen på grund av teknisk oegentlighet är säkerligen lika kraftfull. 

Att e-upphandling är framtiden är vi alla överens om. De stora fördelarna överstiger vida den tidigare pappersbaserade hanteringen. För oss som systemleverantör är det ett tacksamt bevis på att våra satsningar är rätt. Men bakom “e” i e-upphandling lurar en hel del komplexitet som inte bara har med ren funktionalitet att göra. Att utveckla och drifta en lösning där antalet användare och datavolymen ständigt ökar ställer höga krav på den tekniska arkitekturen, designen av lösningar och på driftsorganisationen. Det som till synes kan upplevas som en enkel funktionalitet kan bli väldigt komplext när man samtidigt har krav på snabba svarstider och hög tillgänglighet. 

TendSign har under senaste året fått en modernare driftsmiljö med bättre lastbalansering som kan hantera flera samtida användare och redundans för att minska sårbarheten om något krånglar. Paradoxalt nog har vi haft driftsproblem under sommaren som härrör just till de nödvändiga förändringar som gjorts för att framtidssäkra systemet. I början av sommaren hade vi problem med just själva synkroniseringen till vårt andra datacenter och i början av augusti hade vi problem med lastbalansering vilket orsakade sämre svarstider. Problem som nu har lösts.

Hur arbetar vi med driftsproblem?

Hantering av driftsproblem har enkelt uttryckt tre huvudsakliga aktiviteter. 

  1. Återfå normal drift.
  2. Rotorsaksanalys för att identifiera grunden till problemet.
  3. Genomföra ändringar för att förhindra att samma problem uppstår igen.  

Alla dessa aktiviteter trimmas löpande som en del av vårt LEAN arbete. Parallellt gör vi våra egna riskanalyser för att alltid ligga ett steg före,  men det är omöjligt att förutspå alla möjliga risker och därför lägger vi stor möda kring våra processer. Vi är mitt uppe i arbetet med att införa kvalitetssystem vilket medför det positiva att vi tvingas beskriva våra rutiner på ett sådant sätt att det blir en trygghet för den dagliga verksamheten och ett verktyg för ta in fler resurser när vi växer. En ISO9001-certifiering ligger förhoppningsvis inom en snar framtid.

Arbetet med att säkra driften TendSign kommer vara en ständig resa liksom det är för alla plattformar i nätet. Vi vet inget bättre än att få fler användare som gillar våra lösningar. Givetvis är ett stabilt system en förutsättning för vår strategi och vi återkommer med mer information i ämnet under hösten.

Rickard Hansen
Ansvarig för Produktutveckling
Visma Commerce

Senast ändrad 2014-08-26 10:34