Meny

Tips från supporten

Publicerad 2014-08-26 17:00

Simulera anbud

Du vet väl om att du har möjlighet att testa och simulera utvärderingsmodeller innan du fastställer förfrågningsunderlagen? Till exempel genom att lägga in olika extremvärden eller testa eventuell påverkan från nollanbud.

För att kontrollera den utvärderingsmodell och viktning du valt:

Välj Simulera anbud från upphandlingens startsida.

Klicka på knappen [Skapa manuellt anbud].

Skapa manuellt anbud

För mer information, se Användarmanualen Visma TendSign Pro på sidan 68.

Manualer hittar du på nedan vy: 

Meny manualer TendSign

 

Ny direktupphandlingsgräns – hur du själv kan lägga in belopp i TendSign

I nyhetsbrevet för juni skrev vi om de höjda beloppsgränser för direktupphandlingar som började gälla från 1 juli och informerade om att vi lagt in det nya värdet på respektive organisationsinställning i TendSign.

Du kan själv ändra beloppet för direktupphandling om loggar du in som Administratör i TendSign.

Gå till steget Administrera – Organisationsinställningar.

Klicka på fliken Gränsvärden och fyll i önskat belopp. Klicka på Spara inställningar.

Senast ändrad 2014-08-26 10:34