Meny

Inköpsutveckling i offentlig sektor

Publicerad 2014-12-17 13:29

Den 19 november bjöd vi in upphandlingschefer till en heldag med diskussioner och föreläsningar om inköpsutveckling i offentlig sektor. 

Vi diskuterade ämnen som vi anser vara högst aktuella inom strategisk inköp och upphandling;

  • De nya EU direktiven och deras påverkan på framtidens upphandling
  • Inköpsanalys och kategoristyrning
  • Mätning och uppföljning

Syftet med konferensen var att tillsammans diskutera de behov och krav som kommer att ställas på framtida verktyg för upphandling och inköp. 

Vismas strategiska riktning
Daniel de Sousa, vd Visma Commerce, talade om prioriterade strategiska planer för bolaget och upphandlingsverktyget Visma TendSign samt gav sin syn på marknadens utveckling. Se gärna Daniels presentation.

>> Daniel de Sousa om Vismas strategiska riktning


Juristen om de nya EU-direktiven
Lina Håkansson från advokatbyrån Cederquist har gjort en egen djupdykning i de nya upphandlingsdirektiven och valt ut några favoriter. I Linas presentation kan du läsa kommentarer kring följande direktiv:

  • Uppdelning av kontrakt i delar
  • Utnyttjade av annans kapacitet
  • Uteslutning
  • Förändringar av upphandlade kontrakt
  • Upphandling av advokattjänster
  • Koncessionsdirektivet

>> De nya EU-direktiven och deras påverkan på framtidens upphandling

Inköpsanalys och kategoristyrning
Huvudtalaren på konferensen var Helena Brynolfsson, Visma Commerces nya strateg för inköp och upphandling. Helena har arbetat i 25 år med inköp i stora och små bolag, nationellt och internationellt, privat och statligt, i flera olika branscher och inom olika inköpsområden. 

Helena är även inköpskonsult på ProSourcia och tidigare koncerninköpschef på bland annat PostNord, Lantmännen och Pharmacia. 

I sin första föreläsning för dagen svarade Helena på varför det är viktigt att jobba med inköpsanalys och kategoristyrning. Var börjar man, hur man gör och vad kan resultaten samt utmaningarna bli?

Ett exempel på Kategoriplan ur Helenas presentation:


Mätning och uppföljning
Helenas andra föredrag handlade om grunddilemmat med besparingar, brister i dagens mätning och uppföljning, vikten av att mäta samt hur mätning bidrar till bättre resultat. Här har det även diskuterats utmaningar med besparingarna och hur man sätter och fördelar besparingsresultat.

Enligt Helenas rapport ”Inköpsbarometern” är topp tre mätetal vid inköpsfunktioner avtalstrohet, e-verktygsanvändning och antal överprövningar. Även om många mätetal används så svarar 54% av tillfrågade upphandlingschefer att en brist med mätningen är för få mätetal. 

Ett utdrag ur Helenas rapport Inköpsbarometern. Vill du få tillgång till ProSourcias Inköpsbarometern kan du vara med i nästa undersökning, anmäl dig här!


Helena har i samarbete med nätverket EBG genomfört ett webbinarium som handlar just om ”Mätning & Uppföljning för Upphandlingschefer”. 

>> Webbinarium "Mätning & Uppföljning för Upphandlingschefer"


Rundabordssamtal med erfarenhetsutbyte
Sist men inte minst var det dags att diskutera upphandlarnas egna utmaningar och dela med sig av framgångar med andra deltagare och moderatorer. Det var en uppskattad aktivitet som gav utrymme för intressanta diskussioner och ovärderligt erfarenhetsutbyte.

Vi hoppas att du som inte kunde vara med i år får möjlighet att delta nästa gång vi bjuder in till en heldag om inköpsutveckling i offentlig sektor.

Senast ändrad 2014-12-16 15:03