Meny

Satsar ytterligare på användbarhet

Publicerad 2014-12-17 13:29

Visma Commerces användbarhetsteam växer. Lina Westerling, nyanställd UX-designer, arbetar med TendSign och fokuserar på att förenkla nuvarande version.

Hon har arbetat som UX-designer sedan examen för 6 år sedan. 

– Den röda tråden genom mitt yrkesliv har varit att utveckla arbetsverktyg som underlättar för människor i deras yrkesmässiga vardag.

Lina kommer senast från Kungliga biblioteket (KB) där hennes främsta fokus var att underlätta för användaren vid hantering av stora datamängder. 

Vad innebär det att ett arbetsverktyg är användbart?
– Ett användbart verktyg stödjer användaren i att utföra det den ska göra, utan att lägga ”krokben”, säger Lina. Hennes upplevelse är att det ofta lönar sig att ”hålla det enkelt”, även om det är komplexa arbetsuppgifter som ska stödjas. 

Hon menar att det är viktigt att se till helheten.

– Ett systems användbarhet påverkas av hela sammanhanget i vilket det används, även delar utanför systemets ramar (fysisk miljö, andra system), inklusive personen som använder det – det är en del av utmaningen.

I arbetet med att förbättra TendSigns användbarhet handlar det om att arbeta enligt en användarcentrerad designprocess. Att förstå en användargrupp och att omsätta insikter om deras behov i en sömlös interaktionsdesign.

– Det är viktigt att bidra till att etablera ett användarcentrerat tänk i hela organisationen. En bra användarupplevelse kommer inte från en person som arbetar med dessa frågor, utan genom ett bra samarbete i en designdriven organisation, säger Lina Westerling.

Kommande förbättringar i TendSign
UX-teamet jobbar intensivt med huvudsakligen tre förbättringar:

  • Fortsätta att förenkla TendSign 4
  • Nya strukturerade dokument
  • Ny annonseringsmodul

Just nu jobbar Lina bland annat med det som brukar kallas ”feature creep”. Det vill säga att förenkla nuvarande version av TendSign; rensa upp gränssnittet, lyfta fram viktig funktionalitet och dölja mindre använd. Allt för att underlätta för användaren.

– En annan spännande sak vi håller på med är att ta fram ett helt nytt och smidigare sätt att arbeta med strukturerade dokument. Med denna satsning kommer vi att lösa 9 av 10 av de högst rankade användarsynpunkterna i User Voice, vilket känns väldigt meningsfullt.

– Ett mer långsiktigt arbete handlar om hur vi kan stödja framtidens upphandlingsprocess.

Upphandlingsområdet är inget statiskt utan någonting som utvecklas hela tiden – inte minst i och med den nya lagstiftningen – och där ska Visma Commerce vara en naturlig del i utvecklingen. Vi kan vara med och utforma ett smidigt arbetssätt, menar Lina.

Produktöverskridande arbete
Visma Commerces UX-team består idag av en UX-designer per ”produktben”, det vill säga TendSign, Opic respektive Proceedo, samt en Corporate UX-manager som ansvarar för övergripande samordning av UX-arbete och designstrategi. Lina Westerling började på Visma Commerce i september och har tagit vid efter Tom Airaksinen som är föräldraledig.

Planen är att så småningom kunna jobba mer produktöverskridande. 

– Vi vet att många av våra kunder använder, eller skulle kunna använda, flera av våra produkter och att de är en del av ett och samma större arbetsflöde. Då ska upplevelsen av att gå mellan produkterna vara sömlös. Vi vill titta mer på hur vi kan leverera en god upplevelse till våra användare genom hela inköps- och betalningsprocessen, berättar Lina.

Feedback 
Nyckeln till att lyckas med UX-arbetet är att ta hjälp av användare. Förutom intervjuer inhämtas användarfeedback via:

  • Observationer
  • Enkäter
  • Kontakt med support
  • UserVoice
  • NPS (Net Promotor Score) 

Lina har redan hunnit träffa några användare, och har för avsikt att träffa många fler. 

– Vi har turen att ha många engagerade användare, avslutar hon. 


Är du intresserad av att bidra? Ring Lina Westerling på 010-141 32 52.

Senast ändrad 2014-12-17 11:26