Meny

Tips från supporten

Publicerad 2014-12-17 10:00

När du skapar ett beslutsunderlag i steget Utvärdera > Skapa beslutsunderlag är det viktigt att du skapar rapporten och sedan tar en kopia (Kuvert i orange cirkel) och väljer att kopiera till Beslutsdokument.

 


Detta för att i steget Avtala > Meddela beslut kunna skicka beslutsunderlaget tillsammans med beslutsmeddelandet.

Senast ändrad 2014-12-16 15:04