Meny

Vi summerar det gångna året, berättar om kommande anpassningar och förbättringar av systemet och bjuder in till en heldag med tema kommunala affärer. Chefjurist Johan Svedberg reflekterar kring de nya EU-direktiven och utbildningskonsult Jan Laberius fokuserar på effektivitet.

 

Nya EU-direktiv för offentlig upphandling

I januari antog EU-parlamentet nya regler för offentlig upphandling. Lagstiftningspaketet består av tre direktiv, varav två kommer att ersätta de direktiv som idag ligger till grund för LOU och LUF. 

– De nya direktiven gör inte den offentliga upphandlingen särskilt mycket enklare att tillämpa för de upphandlande myndigheterna och enheterna, säger Johan Svedberg, chefjurist på Visma Commerce.

>> Läs mer

 

Välkommen till rundabordssamtal 

Vi bjuder in till en kostnadsfri heldag i Stockholm den 20 mars med diskussioner och föreläsningar om kommunala affärer. Förutom David Braic (Årets inköpare 2010), Kerstin Wiss Holmdahl (SKL) och Visma Commerce vd Daniel de Sousa har du en stol vid rundabordssamtalen. 

Vi kommer diskutera allt från kostnadskontroll till elektroniska inköpsprocesser och samordnad varudistribution.

>> Läs mer 

 

Jan fokuserar på effektivitet 

– Det är stimulerande att få våra användare att utnyttja TendSigns alla funktioner fullt ut och på så sätt visa att de kan kapa ledtider i sina upphandlingsprocesser. 

Det säger Jan Laberius, ansvarig utbildningskonsult för utbildningen Visma TendSign Certifiering.

>> Läs mer

 

Året som gått 

Under 2013 har över 13 800 annonser publicerats i TendSign, ca 45 600 anbud har lämnats i systemet och våra konsulter har gjort över 100 myndighetsförlagda utbildningar. Vi har gjort ett antal förbättringar och anpassningar av systemet och även gjort löpande insatser för bättre driftskapacitet.

>> Läs mer 

 

Utveckling 2014

Under året kommer vi bland annat att integrera TendSign med vår nya annonsformulärmotor, förbättra sekretesshanteringen och satsa stort på att göra systemet mer användarvänligt. Vi kommer även att fortsätta anpassa och förbättra TendSign utifrån de förslag som vi får från dig som användare.

>> Läs mer

 

Tips från supporten

Du som använder Visma TendSign får mycket hjälp av verktyget med att göra en korrekt upphandling som är lätt att hitta och lämna anbud på. Men du får också hjälp av våra kunniga medarbetare, som granskar viktiga nyckeluppgifter i din annons. Varför är det exempelvis viktigt med specifik NUTS-kod, rättstavad rubrik och bra beskrivningstext?

>> Läs mer  Nyhetsbrev feb 2014