Meny

Så höga föreslås gränserna för direktupphandling bli

Publicerad 2014-03-22 12:00

Nu har propositionen med förslag till nya beloppsgränser för direktupphandling kommit. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2014. Sammanfattningsvis innebär detta följande.

• Beloppsgränserna blir 505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF. Det är samma gräns för varor, tjänster och byggentreprenader.

• En upphandlande myndighet/enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kr. Någon särskild sanktion kopplas inte till kravet på dokumentation. Dokumentationsplikten bör utvärderas när den varit i kraft i tre år.

• En definition av begreppen ”upphandlande myndighet” och ”direktupphandling av samma slag” införs inte i upphandlingslagarna.

För att ta del av propositionen klicka här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Direktupphandling_H103133/?text=true

För frågor, kontakta Visma Commerces chefjurist Johan Svedberg johan.svedberg@visma.com

Senast ändrad 2014-03-21 10:06