Meny

Katarina analyserar användandet

Publicerad 2014-03-21 11:31

Katarina Wik har arbetat som upphandlare i ett flertal år inom både kommun och statlig myndighet. Nu har hon under snart ett år verkat som utbildningskonsult på Visma Commerce. 

Det har varit ett år där hennes kunskaper som upphandlare och erfarenhet av TendSign varit till stor nytta. 

– Utbildningar och konsultärenden har avlöst varandra. Just mixen av detta gör det lättare för kunderna att först lära sig grunderna, och sedan praktisera dem med stöd av en konsult, säger Katarina.

Under året har Katarina också genomfört ett antal analyser av kundernas användande av TendSign. Syftet har varit att göra en genomlysning av kundens användning av systemet. I analysen har hon kartlagt användandet på såväl organisations- som individnivå. 

– Då ser vi hur olika delar av systemet nyttjas och vad som kan förbättras utifrån nuvarande situation, menar Katarina.

Några av delarna som hon tittar extra på, för att få en mer effektiv upphandling, är användandet av Strukturerade dokument, Frågor och Svar, Mallar, Utvärdering/utvärderingsmodeller och Prishantering.

– Det är väldig stimulerande att se nöjda kunder som har stor glädje av systemets funktionalitet, avslutar Katarina.

Senast ändrad 2014-03-21 11:31