Meny

Moderna inköpsverktyg bra för Växjös miljö

Publicerad 2014-11-19 13:29

Växjö kommun kallar sig själva för Europas grönaste stad och är den svenska kommun som är kanske mest prisbelönt för sin hållbara klimatsatsning.

På kommunens hemsida kan man läsa; "Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid. Det handlar om att vara en grön plats som präglas av innovativt och brett miljöarbete, stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för framtiden." 

En viktig del i Växjös framgångsrika miljöarbete är att de ställer miljökrav och etiska krav i sina upphandlingar, använder livscykelkostnadsanalys och har infört samordnad varudistribution som reducerar antal transporter och koldioxidutsläpp. 

Fantastiska resultat

Genom att ruttoptimera transporterna från distributionscentralen har Växjö kommun fått ner antalet transporter väsentligt, man har samlat leveranserna till en distributionscentral istället för till 450 separata leveransadresser.

Det finns i huvudsak fyra stora fördelar med att införa samordnad varudistribution; miljö, ekonomi, trafiksäkerhet och näringslivspolitik. 

Växjös resultat är fantastiska:  

 • 15 miljoner kronor/per år i besparingar, kombination e-handel och samordnad varudistribution. 
 • 93 % minskning av koldioxidutsläpp, eller 43 ton koldioxid per år. 
 • 81 % minskning av antalet leveranser till beställningsadressen. 
 • 180 timmar per vecka som kan ägnas åt annat än att ta emot varor.

Nyckeln till framgång

Nyckeln till processbesparingarna ligger i e-handelssystemet Visma Proceedo som Växjö kommun skaffade i samband med övergången till samordnad varudistribution. Med det går det att automatisera delar av order- och faktureringsprocessen. 

Växjö kommun räknar med att e-handelssystemet och den samordnade varudistributionen ger en besparingspotential på 50 kronor för varje order och faktura som nu kan hanteras elektroniskt i systemet.

När David Braic, upphandlingschef på Växjö kommun, ser tillbaka på införandet av det nya arbetssättet är han nöjd med resultatet och har även en del erfarenheter att dela med sig av. 

– Det krävs eldsjälar samt struktur och disciplin för att genomföra två stora projekt parallellt. Sett i retroperspektiv, vi är i full gång sedan 3,5 år, så är allt positivt. Vi har uppnått miljöeffekter, styrning av inköpsverksamhet, delat upp traditionellt stora upphandlingar i mindre delar, fått in mindre leverantörer och ökat avtalstroheten.

– Vi kan också påvisa besparingar och effektiviseringar, vi har fått mer resurser och gjort upphandlingsfrågorna strategiska. Vårt arbete syns och har fått erkännande både nationellt och internationellt, säger han.

Nya möjligheter för leverantörerna

Samordnad varudistribution ger leverantörer helt nya möjligheter att leverera till den egna kommun och närliggande kommuner. Ett företag som har märkt skillnad är Bonnakött, en förening för bönder i Kronobergs län som säljer lokalproducerat kött.

– Innan Växjö kommun började med samordnad varudistribution levererade vi kött till några få större enheter inom kommunen, men vi hade inga möjligheter att leverera till alla de som ville ha mindre mängder. Nu kan vi ta emot order från alla enheter inom kommunen och behöver bara ordna transporten till distributionscentralen, säger Lars-Erik Johnsson, ordförande i Bonnakött.

Prisade för sin klimatsatsning

Växjö kommun är den första kommunen i Sverige som arbetar med minskad klimatpåverkan på EU-nivå och antog redan i april 2013 en klimatanpassningsplan. 

– Klimatinvesteringsprogrammet i Växjö kommun utgör en viktig del i Sveriges arbete med att minska klimatpåverkan. Det lokala klimatarbetet är avgörande för att vi ska nå de nationella klimatmålen, säger Ingela Hiltula, enhetschef för Naturvårdsverket.

Växjö har både uppmärksammats och belönats med priser för sin miljösatsning. 

 • Utmärkt hållbar upphandlare
  Miljöstyrningsrådets årliga pris som belönar en organisation som arbetar framgångsrikt med att föra in miljö- och sociala krav i sina upphandlingar.
 • Ekomatsliga (.pdf)
  EkoMatCentrums pris för ekologiska inköp i offentlig sektor.  
 • Mayors Adapt
  EU-kommissionens initiativ som handlar om vikten av europeiska kommuners engagemang för att göra EU mer anpassat till klimatförändringar.  

 Fakta

 Växjö kommun upphandlar elektroniskt med Visma TendSign Pro sedan 2009.

 I samband med införandet av samordnad varudistribution implementerades e-handelstjänsten Visma
 Proceedo år 2011.

 Upphandlingsenhetens uppdrag är "Att genom upphandlingar skapa kostnadseffektiva och
 kvalitativa avtal med koppling till inköpsstyrning och ett tydligt miljöarbete".

 Växjö kommun:

 • 86 000 invånare.
 • 6500 kommunanställda.
 • Växjö kommuns totala årliga inköpsvolym: ca 1 MDR.
 • Länet (de upphandlingar som hanteras av Växjö) ca 200 MKR.
 • Ca 300 avtal hanteras centralt av upphandlingsenheten.
 • 180 000 fakturor hanteras årligen.
 • 100 upphandlingar per år.
 • 12 personer arbetar på upphandlingsenheten.


Källor:

www.visma.se www.ekomatcentrum.se www.mynewsdesk.com www.vaxjo.se | www.naturvardsverket.se

 

Senast ändrad 2014-11-19 11:04

Vill du veta mer?

Ladda ner whitepaper
"Hej klimatsmart samhälle!"

Webbinarium

Hur hanteras samordnad varu-
distribution i Visma Proceedo?

Se inspelat webbinarium (20 min)