Meny

Tips från supporten

Publicerad 2014-11-19 14:00

Fler sätt att skapa massbrev till specifika anbuds-/ansökanslämnare

Sedan releasen av TendSign 4.1 är det möjligt att skicka massbrev direkt från steget utvärdera > utvärdera anbud.

Det har tillkommit en symbol i form av ett kuvert i en orange cirkel. Klicka på den för att lägga till ett nytt massbrev. Du kan välja att skicka till en specifik leverantör genom att klicka på kuvertsymbolen till höger om kontaktpersonen i kolumnen Anbud. 

Alternativt kan du välja att skicka massbrev till fler eller alla anbudslämnare genom att använda knappen Nytt massbrev urval som finns under de anbud som inkommit.

Väljer du Nytt massbrev urval får du en lista med alla anbudslämnare (mottagare) och kan med hjälp av en cirkel med överstruken elkontakt välja att ta bort vissa mottagare.

Senast ändrad 2014-11-19 11:04