Meny

Nätverkande i Norrköping

Publicerad 2014-09-23 14:25

Den 10 oktober stod Transportstyrelsen tillsammans med Visma Commerce som arrangörer för en gemensam dag i upphandlingens tecken. Ann-Marie Willix, kundansvarig hos Visma Commerce för myndigheterna i Norrköping, tillsammans med Kristina Portugués, upphandlingschef för Transportstyrelsen, hade gemensamt arrangerat träffen. 

Totalt samlades ca 30 personer från de upphandlande myndigheter som går under benämningen VISAM (Verken i samverkan); Transportstyrelsen, Migrationsverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SMHI och Kriminalvården.

Samtliga myndigheter fanns representerade och det gavs möjlighet att diskutera frågeställningar kring upphandling i stort och smått. 

– En viktig del av träffen var att skapa möjlighet till nätverkande mellan de olika upphandlande myndigheterna, säger Ann-Marie Willix.

Förmiddagen bestod av allmän information från Visma Commerce som kompletterades med rundabordssamtal för upphandlarna med intressanta och aktuella ämnen. Eftermiddagen ägnades åt utbildning där fördefinierade punkter blandades med spontana frågor från deltagarna, bland annat gällande användandet av TendSign.

– Att samla olika myndigheter på ett sätt likt det här är väldigt bra. Vi får möjlighet att ta emot både ris och ros från användarna, vilket i sin tur utvecklar oss som leverantör, säger Patrik Emvall, försäljningschef Visma TendSign. 

Senast ändrad 2014-09-23 13:43