Meny

Tips från supporten

Publicerad 2014-09-23 14:00

Revidera strukturerat förfrågningsunderlag under pågående annonsering

Att revidera ett strukturerat förfrågningsunderlag under pågående annonsering är inte helt riskfritt. Då det är livedata som bearbetas måste våra tekniker vara extremt noggranna och uppmärksamma på de detaljer som kan göra att ett underlag inte kan revideras av tekniska skäl.

Exempel på detta är:

  • Om det finns inskickade anbud.
    Möjliga konsekvenser: Inskickade anbud manipuleras och därmed bryter vi mot gällande lagstiftning och praxis.

  • Frågor i ett underlag som ska ändras eller bytas ut, som har mallklassning (hämtat från en mall).
    Möjliga konsekvenser: Förlorad information för de anbudsgivare som redan svarat på frågan som ändras, då vi först måste frikoppla frågan från mallklassningen vilket också gör att svar som lagts in på frågan förloras utan möjlighet att återskapa informationen.

  • Radera ex. ett svar i frågor /svars-funktionen. Vi kan revidera svar och frågor som lagts ut, men vi kan endast radera informationsmeddelanden.
    Möjliga konsekvenser: För stor risk för fel om vi raderar fråga/svar. 

Vi kan helt enkelt inte garantera normal funktion i systemet om vi skulle göra dessa ändringar.

 

Information om supportens kontaktuppgifter i förfrågningsunderlaget

Vi vill tipsa er om att lägga ut kontaktuppgifter till support i förfrågningsunderlaget, samt information om våra öppettider. Exempel på text:

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2014-XX-XX  kl. 23:59

Observera att TendSign support har öppet vardagar 07.00-19.00, varför anbuden lämpligen lämnas senast kl. 18.30.

Kontaktuppgifter till support: tendsignsupport@visma.com, tel. 0771-440 200.

Senast ändrad 2014-09-23 13:43