Meny

Mitt lösenord till Visma Opic fungerar inte till Visma TendSign?

Det är olika inloggningsuppgifter till Visma Opic respektive Visma TendSign. Det är två olika verktyg som därför kräver olika inloggningar och beror på de högre kraven av säkerhet i TendSign.

Läsa/hämta ut förfrågningsunderlag eller skapa anbud i TendSign

För att läsa/hämta ut förfrågningsunderlag eller skapa anbud på upphandlingar som genomförts i TendSign krävs ett anbudsgivarkonto som skapas via www.tendsign.com genom att klicka på den blå rutan ”Lämna elektroniskt anbud”. Därefter väljer man ”Registrera nytt konto här” i den grå rutan ”Ny leverantör”, till höger på sidan.

Varför har mitt användarkonto blivit spärrat?

Kontot spärras när man har försökt att logga in med felaktiga inloggningsuppgifter fler än tre gånger. Kontakta supporten så återaktiverar vi kontot.

Hur aktiverar jag hjälptexter i TendSign?

 • Aktivera hjälptexter genom att utgå från ”Min startsida”.
 • Gå till ”Profil” och välj ”Mina inställningar”.
 • Bocka i rutan ”Visa hjälptext på varje sida”.
 • Avsluta med att klicka på ”Spara inställningar”.

Hur avböjer jag ett påbörjat anbud?

Om man vill avbryta anbudsarbetet och inte skicka in ett påbörjat elektroniskt anbud i TendSign skall detta hanteras elektroniskt i TendSign.

Gå till Anbudets startsida.

 • Peka på Upphandling i övre menyraden och klicka på Avböj att lämna anbud.
 • Lämna en kort kommentar till upphandlaren om varför ni avböjer att skicka anbudet.
 • Klicka på Avböj – Informationen i kommentarsfältet sparas och anbudet får statusen Inget anbud och händelsen loggas i journalen.

Hur tar jag bort en bevakning på en upphandling i TendSign?

Om man tar del av ett förfrågningsunderlag eller påbörjar ett elektroniskt anbud, så registreras man som förfrågningsunderlagshämtare i TendSign. Detta sker därför att upphandlaren har en skyldighet att hålla förfrågningsunderlagshämtare informerade om eventuella kompletteringar, ändringar eller informationsmeddelanden.

Vill man fortsättningsvis inte ha denna information så följer man följande steg under pågående anbudstid: Utgå från Min startsida.

 • Peka på Annonser och välj Aktuella annonser.
 • Peka på dropplisten högt upp till vänster med texten Välj upphandlande enhet
 • Markera den aktuella myndigheten/enheten och identifiera aktuell upphandling och klicka på den.
 • Klicka på fliken Bevakning och bocka ur rutan Bevaka.

Hur byter jag namn/referensnummer på mitt anbud?

Följ nedanstående instruktion för att byta namn eller referensnummer på ett anbud. Observera att detta bara kan göras så länge anbudstiden är pågående och anbudet ej är skickat!

 • Identifiera det aktuella anbudet.
 • Gå in i anbudsprocessen.
 • Gå till fasen Planera och steget Lägg upp anbud.
 • Ändra det som önskas och klicka på Nästa steg för att ändringen ska sparas.

Varför kan jag inte fylla i pdf under fliken underlag?

Klicka på fliken "Skapa anbud" När du har skapat ditt anbud och kommer till steget "Förfrågningsunderlag" så ser du de strukturerade dokumenten och en blå list med texterna namn, Handläggare, beskrivning, status och rapport. Under rubriken "Namn" trycker du på filnamnet för att komma in och kunna jobba i det strukturerade dokumentet, Du kommer att få en trädstruktur till vänster på sidan där du får klicka dig igenom alla grenarna. Allt du ska besvara är markerat med gult.

Hur redigerar jag innehållet i de strukturerade dokumentet?

 • Identifiera det aktuella anbudet.
 • Gå till anbudsprocessen.
 • Gå till fasen Anbud och steget Förfrågningsunderlag.
 • Gå in i de strukturerade dokument som skall ändras och följ trädstrukturens grenar i vänsterkanten.

Varför syns mitt företagsnamn när jag ställer en fråga i systemet?

Du (och andra användare inom ditt företag) och den upphandlande enheten är de enda som ser ditt företagsnamn.

Detta för att du ska veta att du har ställt frågan och för att den upphandlande enheten ska veta vem som ställt den om dom vill svara er privat.

Hur kompletterar jag mitt anbud?

Man kan komplettera anbudet på två olika sätt beroende på rådande förutsättningar. Komplettera ett redan skickat anbud där anbudstiden ännu inte gått ut.

Gå in i anbudsprocessen på aktuellt anbud och klicka på fliken ”Anbud” i den horisontella menyn i ovankant, och därefter på fliken ”Skicka anbud” i den undre menyraden. Klicka nu på knappen ”Återta anbudet”. Du kan nu gå in i anbudsprocessen under på steget ”Förfrågningsunderlag”, för att redigera i strukturerade dokument och steget ”Bifoga dokument” för att ladda upp filer.

Glöm ej att skicka anbudet igen genom att gå till steget ”Skicka anbud” och klicka på Skicka anbud”.

2. Komplettera ett skickat anbud där anbudstiden har gått ut

Ansvarig upphandlare måste först aktivera möjligheten att ladda upp dokument, om sista anbudsdag har passerats.Gå in i anbudsprocessen på aktuellt anbud och gå till fasen ”Komplettera” och steget ”Kompletterande dokument”. Välj ”Bifoga dokument” och ladda upp kompletterande filer. Dessa blir nu tillgängliga för upphandlaren

Hur tar jag bort delar att besvara?

När du står under steget "Förfrågninsunderlag" så har du texten "Strukturerade dokument" till vänster på sidan. Ovan för den står det "Välj delar att besvara", klicka på den texten. Då kommer du till sidan som du kan ta bort bockarna från de områden du inte är intresserad av. Tänk på att om du tar bort en bock från ett område som du vill vara med på så kommer den text som du har lagt in att försvinna.

Hur skapar jag ytterligare ett nytt anbud/ansökan?

 • Gå till Min startsida, klicka på Annonser/aktuella annonser
 • Välj upphandlande enhet
 • Klicka på Upphandlingens titel och därefter på fliken Skapa anbud
 • Namnge ditt anbud så att du kan hålla isär dem
 • Klicka Nästa steg
 • Du kommer att få en varning att du redan har skapat ett anbud
 • Klicka OK och du är i gång.

Hur skriver jag ut mitt anbud?

Alternativ 1 - Skriva ut ett anbud under anbudsskrivningen.

Gå in i anbudsprocessen till fasen Anbud och steget Förfrågningsunderlag. I kolumnen Rapport, till höger kan generera en PDF-rapport, som visar den senast sparade versionen av det strukturerade dokumentet. Denna PDF-fil kan man då skriva ut eller t.ex. mejla till en kollega för granskning. Finns det fler än ett strukturerat dokument, kan man skriva ut samtliga via Utskrift alla dokument. Observera att PDF-rapporten måste återskapas om ändringar gjorts i det strukturerade dokumentet. Klicka i så fall på återvinningssymbolen och ta bort rapporten, för att därefter skapa en ny.

Alternativ 2 - Skriva ut ett anbud efter att anbudet skickats.

Gå in i anbudsprocessen till fasen Anbud och steget Skicka anbud. Klicka på Anbudsutskrift och skriv ut den.

Hur återtar jag mitt skickade anbud?

Så länge som anbudstiden pågår kan man dra tillbaka ett skickat anbud. Det är viktigt att tänka på att anbudet måste skickas på nytt för att det ska nå upphandlaren.

 • Identifiera det aktuella anbudet och gå in till anbudsprocessen.
 • Gå till fasen Anbud och steget Skicka anbud.
 • Klicka på knappen Återta anbud.
 • Bekräfta återtagandet av anbudet.

Nu är anbudet återtaget och det är fullt möjligt att redigera allt i anbudet precis som innan det skickades. Glöm inte att skicka in det på nytt.

Upphandlare/inköpare

Är du på den köpande sidan och behöver support för TendSign? Klicka här!

Öppettider support

Helgfria vardagar kl. 7-17, med undantag för skärtorsdag och valborgsmässoafton då vi stänger kl.15. 

-----------

Fredag 13 april 2018 har Visma Commerce konferens för hela företaget.

Vår publiceringsavdelning har öppet till kl. 13. Detta innebär att annonser som sänds för publicering efter 13.00 kan komma att granskas och publiceras måndag 16 april.

Detta innebär också att vi har begränsad support och kan endast hantera akuta ärenden per mail: tendsignsupport@visma.com.

Övriga ärenden behandlas måndag 16 april, eller i undantagsfall tisdag 17 april.

Tack för visad förståelse!  

------------

Sista tid för att skicka in nya annonser för garanterad* publicering samma dag är kl.15 under helgfria vardagar.  Undantag:  skärtorsdag, valborgsmässoafton och sista arbetsdag före midsommarafton och julafton då sista inlämningstid är kl.12.00. Andra tider kan förekomma vid enstaka tillfällen och meddelas då nedan.

*vid eventuella fel, som bristfälligt underlag vid CPV-kodning eller liknande, kan inte publicering samma dag garanteras. Annonsen kvalitetsgranskas innan publicering. Säkerställ att du finns tillgänglig för eventuella frågor tills dess att du fått besked om att annonsen är publicerad.