Meny

Nedan hittar du information om vårt nya annonseringsverktyg och utfasningen av vårt gamla annonseringsverktyg DIBUS.

Vad händer med DIBUS när de nya upphandlingsdirektiven införs i de svenska upphandlingslagarna 1 januari? 

I och med att de nya upphandlingsdirektiven träder i kraft i svensk upphandlingslagstiftning den 1 januari kommer nya formulär för annonsering av upphandlingar till EU:s annonsdatabas TED att införas. I samband med detta lanserar vi ett nytt annonseringsverktyg. Detta annonseringsverktyg är integrerat med Visma TendSign och erbjuder även integration med andra upphandlingssystem - utöver Visma TendSign kommer Amesto Sourcing att integreras med annonseringsverktyget. Vårt nuvarande annonseringsverktyg DIBUS kommer inte att stödja de nya TED-formulären. All annonsering till TED kommer alltså att ske genom upphandlingssystemen. Under en övergångsperiod kommer DIBUS att fungera för annonsering av nationella förfaranden (under tröskelvärdet) samt för att uppdatera och slutföra redan påbörjade upphandlingsärenden. 

 

Vad händer med ett annonsutkast på ett EU-förfarande som skapats i DIBUS före den 1 januari?

Annonsutkast som skapats före den 1 januari för en upphandling över tröskelvärdet men som inte publicerats kommer att raderas. En ny annons behöver skapas i Visma TendSign.

 
Hur korrigerar jag en annons som annonserats via DIBUS? 

Komplettering av en tidigare publicerad annons (som annonserats genom DIBUS) kommer att vara möjligt att annonsera genom DIBUS under en övergångsperiod. DIBUS planeras att stängas ned tidigast under andra halvan av 2017. Tidpunkt för nedstängning kommer att kommuniceras ut i god tid.

 

Hur efterannonserar jag en upphandling som annonserats via DIBUS? 

Efterannonsering (Meddelande om tilldelning av kontrakt) av upphandlingar som annonserats via DIBUS kommer vara möjligt att annonsera i DIBUS under en övergångsperiod. DIBUS planeras att stängas ned tidigast under andra halvan av 2017. Tidpunkt för nedstängning kommer att kommuniceras i god tid.

 
Behöver jag skapa ett nytt konto för att kunna använda det nya annonseringsverktyget? 

Om du annonserat direkt i DIBUS tidigare behöver du ett konto i Visma TendSign för att kunna annonsera din upphandling. Har du inget konto i Visma TendSign, kontakta oss på 010-14 13 318 eller tendsign@visma.com. Du som använder upphandlingssystemet Amesto Sourcing kommer att kunna annonsera i det nya annonseringsverktyget. 

 
Mitt upphandlingssystem är integrerat med DIBUS, hur påverkas jag? 

Upphandlingssystemen Visma TendSign och Amesto Sourcing kommer att vara integrerade med det nya annonseringsverktyget. Om du använder ett annat upphandlingssystem som inte är integrerat med vårt nya annonseringsverktyg, och ditt upphandlingssystem inte på egen hand stödjer annonsering till TED, kan du skaffa ett konto i Visma TendSign för att annonsera din upphandling.

 

Mitt upphandlingssystem har inte stöd för att annonsera ett förfarande, hur gör jag för att annonsera? 

Annonseringen startar du i ditt upphandlingssystem. Om ditt upphandlingssystem inte stödjer annonsering av ett visst förfarande kan du skaffa ett konto i Visma TendSign för annonsering av det aktuella förfarandet. Under en övergångsperiod kommer det fortsatt att vara möjligt att annonsera de förfaranden som inte omfattas av de nya direktiven. 

 
Vilka förfaranden kan jag fortfarande annonsera i DIBUS? 

Följande annonstyper kan tills vidare annonseras via DIBUS:

 • Meddelande om request for information
 • Meddelande om valfrihetssystem
 • Meddelande om ersättningsetablering
 • Meddelande/Inbjudan
 • Meddelande om frivillig förhandsinsyn (då upphandlingens värde understiger EU:s tröskelvärde)
 • Direktupphandling
 • Koncessionsmeddelande (under tröskelvärdet)
 • Förhandsmeddelande för kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet
 • Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet
 • Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet
 • Meddelande om underentreprenad

 

Finns det några skillnader mellan annonsering i det nya annonseringsverktyget och annonsering i DIBUS som jag bör tänka på? 

Gränssnittet i annonseringsverktyget är moderniserat och harmonierar med gränssnittet i Visma TendSign. Annonsera-steget i Visma TendSign har förenklats och annonseringsverktyget har flera smarta funktioner som gör det enklare för dig att fylla i din annons 

 • Stegen ”Skapa annons” och ”Publicera” i Visma TendSign är förenklade.
 • CPV- och NUTS-koder anges/ändras inte längre via Visma Tendsign, det görs via annonsformuläret.
 • Du har som tidigare möjlighet att välja att CPV-koda annonsen själv eller låta Visma Commerce göra det. En förbättring i samband med det nya annonseringsverktyget är att du kan ange att Visma Commerce ska CPV-koda, men även välja att lägga till CPV-kod(er) själv.
 • Vi har tydliggjort stödet för att visa vilka fält som är obligatoriska och som måste vara ifyllda för att kunna skicka annonsen för publicering. På steget ”Skapa annons” visas tydligt vilka obligatoriska fält som ännu inte är ifyllda samt en länk in till annonsformuläret. Även inne i formuläret visas en ruta med klickbara länkar som leder till de fält som eventuellt inte är ifyllda.
 • Vid annonsering via DIBUS har du som användare erhållit två mail angående annonseringen, dels när Visma Commerce mottagit annonsen och dels när den är publicerad. Vid annonsering via Visma TendSign får du ett mail när annonsen är publicerad. Däremot ser du tydligt vilken status annonsen har på steget ”Publicera” via Visma TendSign.

 

Vad händer med webbspeglingen (tjänst för att visa upphandlingsannonser) på vår hemsida när jag går över till att annonsera via Visma TendSign?

Upphandlingar som du annonserar i Visma TendSign kommer att visas på din webbspegling precis som idag. Vilka annonser som visas på er webbspegling styrs av vilken/-a upphandlande myndigheter/enheter (organisationsnummer) som anges i annonsen. Dessa uppgifter förs över från Visma TendSign till annonsen.

 
Hur får jag tillgång till information om mina annonserade upphandlingar i DIBUS? 

Så länge DIBUS är öppet kan du ta del av dina annonser och tillhörande statistik. DIBUS planeras att stängas ned tidigast under andra halvan av 2017. Tidpunkt för nedstängning kommer att kommuniceras ut i god tid.

 
Jag har tillgång till söktjänsterna Upphandlingsbiblioteket och Rättsfallsbiblioteket via DIBUS, hur påverkas jag? 

I DIBUS finns tillgång till en gammal version av Upphandlingsbiblioteket och Rättsfallsbiblioteket. Denna version kommer att fasas ut under första kvartalet 2017. Du kommer i samband med detta att få tillgång till den nya versionen av Upphandlingsbiblioteket/Rättsfallsbiblioteket via Visma TendSign. 

 

Har du andra frågor som rör annonsering kontakta vår support.
Om du använder ett annat upphandlingssystem än Visma TendSign vänd dig till ditt upphandlingssystems support.