Meny

 FAQ-symbolFrågor och svar om TendSign för upphandlare

 Hur ger jag Visma TendSign support behörighet till mitt konto?

För att vi på TendSign-support ska kunna hantera ärenden så snabbt och effektivt som möjligt är det bra om användarkontot är upplåst för supportpersonal innan ett ärende felanmäls via telefon eller e-post. För att låsa upp ditt konto gör du följande:

Utgå från Min startsida och klicka på Profil i toppmenyn.
Man står nu på Min profil och snett ner till höger, under rubriken Support markeras radiorutan för Ja.
Avsluta med att klicka på Spara supportval.

Som standard är kontot upplåst i 24 timmar, för vidare supporthjälp därefter, måste konto låsas upp på nytt. Du kan själv ställa in hur länge kontot ska vara upplåst.

 

Varför har mitt användarkonto blivit spärrat?

Kontot spärras när man har försökt att logga in med felaktiga inloggningsuppgifter fler än tre gånger. Kontakta supporten så återaktiverar vi kontot.

 

 

Vilka har läst eller hämtat ut mitt förfrågningsunderlag?

Följ nedanstående instruktion för att se vilka som ingår i gruppen Förfrågningsunderlagshämtare.
Observera att detta hanteras enligt alternativ 1 för användare av TendSign PLUS och TendSign PRO. Användare av TendSign BASIC följer alternativ 2.
 
 
Alternativ 1 – för användare av PLUS eller PRO.

 • Utgå från upphandlingens startsida.
 • Peka på Grupper i toppmenyn och välj Visa grupper.
 • Klicka på gruppen Förfrågningsunderlagshämtare.
 • Nu visas gruppen Förfrågningsunderlagshämtare.
 • Ut till höger går det även att klicka fram dateringen för när underlaget lästes eller laddades ner.
   
  Alternativ 2 – för användare av TendSign BASIC.
 • Utgå från Upphandlingens startsida.
 • Klicka på Förfrågningsunderlagshämtare, till vänster på Upphandlingens startsida.
 • Nu visas gruppen Förfrågningsunderlagshämtare.
 • Ut till höger går det även att klicka fram dateringen för när underlaget lästes eller laddades ner.

 

Hur aktiverar jag hjälptexter i TendSign?

 • Aktivera hjälptexter genom att utgå från ”Min startsida”.
 • Gå till ”Profil” och välj ”Mina inställningar”.
 • Bocka i rutan ”Visa hjälptext på varje sida”.
 • Avsluta med att klicka på ”Spara inställningar”.

 

Kan jag återta min annons?

 

Det är möjlighet att återta en annons om den inte har hunnit publiceras.

Gå in i upphandlingsprocessen till  Annonsera -> Skapa annons. Klicka på Hantera annonsen.

Om den inte har blivit publicerad så finner du här en blå klickbar text som heter ”Återta”. Klicka på den texten och du har återtagit din annons.

 

Hur förlänger jag anbudstiden i min upphandling?
 
Logga in i TendSign och klicka på upphandlingen för att komma till Upphandlingens startsida.

 • Gå vidare in i upphandlingsprocessen.
 • Navigera i processmenyn till fasen Planera i övre raden och steget Tidsplan i undre raden.
 • Välj Lås upp tidsplanen. Ändra datumet för Sista anbudsdag, och eventuellt efterföljande datum som till exempel Anbudsöppning och Anbudsutvärdering.
 • Spara informationen och lås åter tidsplanen genom att klicka på Nästa steg.

 

OBS! För er som använder TendSign Basic måste ni även tänka på att informera förfrågningsunderlagshämtare. För er som använder Plus och Pro går ett informationsmeddelande automatiskt ut till förfrågningsunderlagshämtare.

 

 

Hur gör jag för att komplettera en pågående annonserad upphandling med ett dokument?

Gå till upphandlingsprocessen. Navigera i processmenyn till fasen Underlag i övre raden och steget Bifoga dokument i undre raden. Klicka på knappen Bifoga dokument och därefter på Ladda upp filer som innehåller den kompletterande informationen. Ladda upp önskade dokument och avsluta med något av följande alternativ:

1. Publicera direkt > Klicka på Publicera direkt för att tillgängliggöra uppladdade dokument för förfrågningsunderlagshämtarna.

2. Publicera senare > Klicka på Spara och gå tillbaka. OBSERVERA att dokumenten inte tillgängliggörs förrän de aktivt publiceras!

Efter att uppladdade dokument är publicerade går ett informationsmeddelande automatiskt ut till samtliga förfrågningsunderlagshämtare.

 

 

Hur avbryter jag min upphandling?

För att avbryta en upphandling som är skapad och annonserad genom TendSignmåste alla förfrågningsunderlagshämtare, eller i förekommande fall, anbudsgivare meddelas att upphandlingen avbryts och orsaken till detta. Detta sker genom att först meddela alla förfrågningsunderlagshämtare och därefter med knappen Avbryta upphandling.
 
För TendSign Basic användare:
 

 • Logga in i TendSign och klicka på upphandlingen för att komma till Upphandlingens startsida.
 • Klicka på Visa förfrågningsunderlagshämtare som står till vänster under en blå knapp.
 • Här återfinns alla som hämtat underlaget genom TendSign, samt deras e-postadresser.
 • Skicka e-post till alla förfrågningsunderlagshämtare med information om upphandlingens namn och referensnummer samt att den är avbruten och orsaken till detta.
 • (Förslagsvis genom att skicka mejlet till en egen e-postadress med alla förfrågningsunderlagshämtare som hemlig kopia)
 • Gå tillbaka till upphandlingens startsida och klicka på Avbryt upphandlingen som står upp till höger i den grå rutan.
 • Fyll i den information som efterfrågas, och bekräfta med knappen Avbryt upphandlingen längre ner på sidan.

För TendSign Plus och Pro användare:

 • Logga in i TendSign och klicka på upphandlingen för att komma till Upphandlingens startsida.
 • Klicka på Massbrev följt av Nytt massbrev.
 • Fyll i informationen i massbrevet. Vid fältet ”Mottagande grupp” väljs Förfrågningsunderlagshämtare.
  Rör inte fältet för ”Sändningsdatum” om massbrevet avses gå ut samma dag!
 • Skicka massbrevet.
 • Gå till upphandlingens startsida – klicka på Avbryt upphandlingen i den övre grå rutan.
 • Markera vid ”Upplysningar om ofullständigt tilldelningsförfarande” samt vid ”Upphandlingen kan komma att offentliggöras på nytt?”.
 • Skriv en motivering.
 • Avsluta genom att klicka på Avbryt upphandlingen.

 
OBSERVERA! När upphandlingen avbrutits blir den helt stängd för vidare redigering!
Däremot kan informationen visas och återanvändas som malldokument i kommande upphandlingar.

 

Hur förlänger jag ett avtal i TendSign?

 • Gå in i avtalsprocessen till fasen Publicera och steget Publicera och se till att det är avpublicerat innan någon redigering påbörjas.
 • Gå till fasen Planera och steget Avtalstid
 • Kontrollera tidsangivelserna för förlängning och gör eventuella justeringar.
 • Klicka på Förläng avtalet och därefter på Spara.
 • Återgå till fasen Publicera och steget Publicera och återpublicera avtalet genom att markera bockrutan.

 

 

Hur redigerar jag ett publicerat avtal i TendSign?

 • Ta fram det aktuella avtalet.
 • Gå in i avtalsprocessen till fasen Publicera och steget Publicera och avpublicera det innan någon redigering påbörjas.
 • Genomför därefter önskade redigeringar och spara dessa.
 • Skapa om eventuella PDFrapporter av avtalsdokument.
 • Återgå till fasen Publicera och steget Publicera och återpublicera avtalet genom att markera bockrutan.

Upphandlare/inköpare

Är du på den köpande sidan och behöver support för TendSign? Klicka här!

Öppettider support

Helgfria vardagar kl. 7-17, med undantag för skärtorsdag och valborgsmässoafton då vi stänger kl.15. 

-----------

Sista tid för att skicka in nya annonser för garanterad* publicering samma dag är kl.15 under helgfria vardagar, med undantag för skärtorsdag och valborgsmässoafton då sista tid är kl.12.00. Andra tider kan förekomma vid enstaka tillfällen och meddelas då nedan.

*vid eventuella fel, som bristfälligt underlag vid CPV-kodning eller liknande, kan inte publicering samma dag garanteras. Annonsen kvalitetsgranskas innan publicering. Säkerställ att du finns tillgänglig för eventuella frågor tills dess att du fått besked om att annonsen är publicerad.