Meny

En fiberförening, dvs ekonomisk förening som önskar bredbandsstöd i form av offentlig medfinansiering, och måste köpa sina produkter och tjänster i offentlig upphandling, kan göra det i upphandlingsverktyget Visma TendSign.

Verktyget stödjer annonsering i TED databasen och används av många svenska offentliga organisationer. Visma erbjuder två annonseringsmöjligheter för fiberföreningar:

Erbjudande 1

  • En annons
  • Fri support
  • Hjälp med CPV-kodningen (se faktaruta)
  • 4 500 kr exkl. moms

Erbjudande 2

  • Obegränsat antal annonser/år
  • Fri support
  • Hjälp med CPV-kodningen (se faktaruta)
  • 9 000 kr exkl. moms

Intresseanmälan

Jag vill bli kontaktad för mer information!

Vad betyder CPV?

CPV (Common Procurement Vocabulary) är ett klassificerings-system för offentlig upphandling. Tjänsterna och produkterna har unika nummer för att säljare lättare ska hitta rätt affärer och beställare rätt leverantör.