Meny

Ordning och reda på avtalen

Avtalsmodulen samlar och förvaltar dina tecknade leverantörsavtal vilket förenklar spridning av informationen inom organisationen. Sökmotor, påminnelsefunktion, egna fält, nyhetsfunktion, m m ingår.

Avtalsmodulen har ett antal speciella funktioner för att skapa en bra överblick över ansvariga handläggare, avtalstider, leverantörer mm. som är direkt sökbara i systemet.

Avtalsmodulens slutliga funktion är dess avtalskatalog. När avtalet är färdigt kan du välja att publicera avtalen i en publik och sökbar avtalskatalog med åtkomst för alla era beställare/inköpare.

Det vanligast förekommande är att du lägger katalogen på organisationens intranät. Beställarna/Inköparna kan där enkelt komma åt avtalen, genom olika sökfunktioner, och på det sättet förenkla avropen från rätt avtal och leverantör.

Alla moduler

Till samlingssidan