Meny

Samlade direktupphandlingar ger bättre styrning och kontroll över inköpen. Visma Direktupphandling ger möjlighet att styra organisationens samtliga direktupphandlingar till ett gemensamt verktyg. Allt tillgängligt i en användarvänlig och flexibel molnlösning.

Få kontroll

Ger överblick över organisationens samtliga direktupphandlingar och visar en samlad bild över vilka områden som behöver ramavtal genom att tydliggöra vad som köps in och i vilka dimensioner.

Dokumentera

Dokumentation gällande samtliga direktupphandlingar genomförda i verktyget sparas.

Öka kvaliteten

Underlättar genomförande av professionella inköp på ett strukturerat sätt och möjliggör för fler personer utanför upphandlingsfunktionen att göra rätt inköp.

Förbättra avtalstroheten

Ger stöd för att undvika otillåtna direktupphandlingar genom att kontrollera att det inte redan finns ramavtal på det planerade inköpet, förutsatt att du använder Visma TendSign Avtalsmodul.

Främja konkurrensen

Skapa förfrågningsunderlag och bjud in leverantörer via e-post samtidigt som du annonserar upphandlingen direkt från verktyget.

Visma Direktupphandling är ett fristående verktyg som inte kräver att du använder Visma TendSign.

Kontakta oss på tendsign@visma.com eller 010-14 13 300, så berättar vi mer.

 

Läs gratis guide

Heja direktupphandling! En guide till korrekta direktupphandlingar utan krångel.