Meny

ESPD i TendSign

I april 2016 infördes ett förenklat sätt att låta leverantörer i europeisk offentlig upphandling självdeklarera sina grundläggande kvalificeringskrav.

Syftet med det nya dokumentet är att göra det enklare för leverantörer att lämna anbud, speciellt i andra europeiska länder, samt för upphandlande organisationer och deras anbudsgivare att få information om hur olika krav uppfylls i respektive land.

 

Se en kort film om ESPD i TendSign.

ESPD förfrågan (upphandlarens ställda krav)

Visma TendSign erbjuder ESPD mallar på alla systemets aktuella språk. I dessa mallar är respektive ESPD krav utmärkt med ESPD ikoner. Du kan hämta dessa mallar in i er egen organisations egna mallar och får då med er de grundläggande ESPD-märkta kraven.

När du publicerar en upphandling som innehåller ESPD-märkta krav kan leverantörerna som lämnar anbud antingen svara direkt i systemet, eller så kan de exportera ut en sk ESPD request i XML format. Den kan de sedan fylla i med hjälp av andra verktyg som exporterar ut en ESPD response i ett motsvarande format.

ESPD svar (leverantörens svar på specifika krav)

Har leverantören en svarsfil (ESPD response XML) med sina svar från ett annat system kan den importeras i den aktuella upphandlingen i Visma TendSign. De svar som matchar mot ESPD-märkta krav i upphandlingen besvaras då automatiskt med svaren från den importerade filen. Eventuella ytterligare frågor som ställs i upphandlingen besvaras online i verktyget innan anbud kan skickas.

eCertis

EU har sedan en längre tid sammanställt en databas där respektive EU-land kan dokumentera hur olika kvalificeringskrav uppfylls och t ex vilka typer av certifikat som finns. När leverantören som ska lämna anbud granskar ett krav i Visma TendSign, som är kopplat till ett ESPD-märkt krav, erbjuder Visma TendSign information till leverantören baserat på leverantörens nationella hemvist. Informationen hämtas från EUs eCertis databas och förutsätter att det aktuella landet har registrerat in de uppgifter som erfordras. 

Fördelar

  • Samma grundläggande funktion med strukturerade dokument även för ESPD
  • Stöd för att inkludera ESPD krav i egna mallar
  • Stöd för export av ESPD-request (upphandlarens valda krav)
  • Stöd för import av ESPD-response (leverantörens svar)
  • Möjlighet att återanvända ESPD-response filer från tidigare upphandlingar
  • Valda ESPD krav och övriga krav måste vara besvarade innan anbud kan skickas in.
  • Stöd för eCertis med data från respektive EU-land

Stödet för ESPD är integrerat i Visma TendSign Pro.

Alla moduler

Till samlingssidan