Meny

Visma TendSigns moduler bygger verktyget efter dina behov. Några kan även användas fristående, utan Tendsigns huvudmodul Upphandling, och kopplas till andra system. Detta gäller till exempel Direktupphandling.

Kontakta oss nedan för att få veta mer om vad modulerna kan göra för dina upphandlingar.

Alla moduler

Till samlingssidan