Meny

Mängdutvärdering i upphandling

Många artiklar? Delade upphandlingar? Beroende av Excel? Visma TendSigns nya modul Mängdutvärdering gör jobbet snabbare och säkrare.
I upphandlingar med ett stort antal artiklar är det tidsödande att ta in anbud och utvärdera. Anbud som kommer in riskerar vara ofullständiga eftersom det är lätt att leverantören missar något krav.

Excel

För många är Excel standardverktyget när man jobbar med artikel- och prislistor. Med modulen Mängdutvärdering kan du importera data från Excel för automatisk hantering av artiklar, artikelgrupper, belastningspriser och utvärderingskrav. Det går förstås även att skapa hela underlaget i Visma TendSign.

Lättare utvärdera

Anbudsgivaren kan välja att svara direkt i TendSign, eller arbeta med underlaget i Excel innan anbudet skickas till systemet. Som upphandlare får du en komplett sammanställning av svaren och kan välja att utvärdera anbuden i TendSign eller Excel.

Fördelar

  • Integrerad import och export till Excel
  • Automatisk sammanställning och stöd för utvärdering spar mycket tid
  • Det går inte att skicka in ofullständigt anbud, tryggt för bägge parter
  • Fler personer kan jobba med samma upphandling via systemet
  • Du kan ange krav och utvärderingskrav på varje artikel
  • Funktion för att förenkla hantering av delade upphandlingar

Mängdutvärderings-modulen är helt integrerad i Visma TendSign Pro.

Alla moduler

Till samlingssidan