Meny

Visma TendSign – upphandlingsverktyg och avtalsverktyg i ett

Tid. Struktur. Kvalitet.

Visma TendSign är ett verktyg för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud, samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget täcker alltså hela processen från behov till avtal.

Visma TendSign fungerar idag som upphandlings- och avtalsstöd för hundratals upphandlande myndigheter i stat, kommun och landsting.

Fördelar med TendSign

Du får en given struktur och arbetsprocess. Du samlar också värdefull statistik i upphandlingar. TendSign ger ökad möjlighet att samköra och dokumentera alla aktiviteter, med full spårbarhet.

TendSign gör det också enklare och snabbare att utvärdera anbud. Du får full kontroll på alla avtal, löptider, handläggare och med den publika avtalskatalogen ökar avtalstroheten.

TendSign har stöd för alla utvärderingsmodeller och ett flertal tilläggsmoduler vilket gör det funktionsrikt och flexibelt. 

Anbuden i samma verktyg

I Visma TendSign skapar du som upphandlare elektroniska förfrågningar, låter leverantörerna svara på webben, utvärderar anbuden och skriver avtal med alla nyckelfakta kopplade.

Ett verktyg för hela upphandlingsprocessen eller för det du behöver

 • Pro - Elektronisk upphandling med elektroniska formulär och automatisk utvärdering

 • Plus - Upphandlingsverktyg med elektronisk anbudsgivning via bifogade dokument.

 • Basic - Annonseringsverktyg med enkel tidsplanering och möjlighet att bifoga filer.

Vilken nivå väljer du?

 • TendSign
 • BASIC
 • Publiceringsverktyg
 • TendSign
 • PLUS
 • Upphandlingsverktyg
 • TendSign
 • PRO
 • Upphandlingsverktyg
Skapa annons

Bifoga bilaga

Support

Frågor och svar

Elektronisk anbudsgivning

Tidsplanering

Statistik och rapporter

Behörighetsstyrning

Elektroniska formulär

Automatisk utvärdering

Simulering av anbud

Automatiska rapporter

Kontakta mig om Visma TendSign

Vill du veta mer?

Leverantör / anbudsgivare

Är du på den säljande sidan och vill veta mer om TendSign?

Klicka här!